برداشته شدن  دیوار ساخته شده در مرز اوزبیکستان  و قرقیزستان

اوزبیکستان  که پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، تلاش کرد دروازه‌های مرزی با کشورهای همسایه را که به مناسبت‌های مختلف بسته شده بود، بازگشایی کند

1993530
برداشته شدن  دیوار ساخته شده در مرز اوزبیکستان  و قرقیزستان

اوزبیکستان  که پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف، تلاش کرد دروازه‌های مرزی با کشورهای همسایه را که به مناسبت‌های مختلف بسته شده بود، بازگشایی کند

دیوار ساخته شده در گذرگاهی در مرز اوزبیکستان  و قرقیزستان برداشته شد.

دیوار ساخته شده در گذرگاه بیک آباد - خان آباد که از ولایت اندیجان اوزبیکستان  و جلال آباد قرقیزستان می‌گذشت در مرز مشترک دو کشور برداشته شد.

دیوار مذکور در سال 2010 جهت بستن گذرگاه اوزبیکستان  ساخته شده بود.

در بیانیه واحدهای مرزی قرقیزستان یادآوری شد که در سال 2010 گذرگاه‌های قاره سو و قاراباغیش و همچنین دروازه مرزی مذکور جهت عبور متقابل بسته شده بود و تلاش طرفین در حال حاضر برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی ادامه دارد.

اوزبیکستان  که پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف به صفت رئیس جمهور در سال 2016 روابط خود با همسایگانش را بهبود بخشید، تلاش کرد دروازه‌های مرزی با کشورهای همسایه را که به مناسبت‌های مختلف بسته شده بود، بازگشایی کند و در این چارچوب دروازه‌های مرزی بازگشایی شد.اخبار مربوطه