لغو "پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا" با امضای پوتین

"پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا"  در سال 1990 در پاریس امضا شده بود

1992460
لغو "پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا" با امضای پوتین

"پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا"  در سال 1990 در پاریس امضا شده بود

ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه "پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا" را فسخ کرد.

در فرمانی با امضای پوتین اعلام گردید: "پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا" که در تاریخ نوزدهم ماه نوامبر سال 1990 در پاریس پایتخت فرانسه امضا شده بود، لغو شده است.

شایان ذکر است: "پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا" در سال 1990 از سوی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" و کشوهای بلاک شرقی عضو "وارسا" امضا شده بود.

روسیه در سال 2015 ،تصمیم به عدم مشارکت در نشست‌های "پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا" گرفته بود.  اخبار مربوطه