رهبران جهان پیروزی در انتخابات را به اردوغان تبریک گفتند

رهبران جهان پیروزی در انتخابات را به اردوغان با تماسهای تیلفونی و نیز انتشار پیامهای تبریکیه از رسانه های اجتماعی تبریک گفتندتبریک گفتند

1992078
رهبران جهان پیروزی در انتخابات را به اردوغان تبریک گفتند

رئیس‌جمهور آذربایجان در تماس تیلفونی با رجب طیب اردوغان موفقیت شان در انتخابات ریاست جمهوری تورکیه را تبریک گفته و از ایشان دعوت کرد تا در اسرع وقت به کشورش سفر کند.

شوکت میرضیایف ریست جمهور اوزبیکستان نیز طی تماس تیلفونی با رجب طیب اردوغان موفقیت ایشان را در انتخابات ریاست جمهوری تورکیه را تبریک گفت.

همچنان ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان طی توئیتی به زبان‌های انگلیسی و تورکی، پیروزی قاطعانه رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به ایشان تبریک گفت.

اوربان در این توئیت خویش به زبان‌های انگلیسی و تورکی نوشت: «تبریک آقای رئیس جمهور!»

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان نیزموفقیت رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات تورکیه را به ایشان تبریک گفت.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران  نیز، پیروزی قاطعانه رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به ایشان تبریک گفت.اخبار مربوطه