نتایج غیررسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تورکیه

براساس شمارش غیر رسمی نتایج دور دوم ریاست جمهوری اردوغان پیشتاز است

1992023
نتایج غیررسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تورکیه

نتایج غیررسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تورکیه

براساس شمارش 97.12 فیصدی صندوقهای آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تورکیه رجب طیب اردوغان با کسب 52.21 فیصد آرا نسبت به 47.79 فیصد آرای کمال قلیچداراوغلو پیشتاز انتخابات است.اخبار مربوطه