شرکت "توساش" تورکیه سه فردند تجهیزات طیاره ای بدون سرنشین "عنقا" به مالزیا صادر می‌کند

قرار است توساش طی دو سال آینده در سه بخش جداگانه این تجهیزات‌ را تحویل اردوی مالزیا دهد

1991238
شرکت "توساش" تورکیه سه فردند تجهیزات طیاره ای بدون سرنشین "عنقا" به مالزیا صادر می‌کند

ارزش صادرات این سه فردند تجهیزات صد میلیون دالر برآورد شده است

شرکت ملی هوا فضای تورکیه «توساش» که آخرین محصولات خود را به همراه شرکت‌های دیگر تورک در نمایشگاه دریانوردی و هوانوردی مالزیا «لیما 2023» در جزیره لنکاوی به نمایش گذاشته است، با وزارت دفاع مالزیا در راستای تامین نیازهای نیروی هوایی این کشور قراردادی به ارزش صد میلیون دالر امضا کرد.

بر این اساس، به سه فردند تجهیزات طیاره ای بدون سرنشین عنقا که دارای کنترل ماهواره هستند، رادارهای ویژه نصب خواهد شد.

توساش قرار است طی دو سال آینده در سه بخش این تجهیزات‌ را تحویل اردوی مالزیا دهد.

عمر جهاد واردان جانشین هیئت مدیره توساش در این زمینه گفت: مقامات بلندپایه مالزیا از جمله عبدالله شاه سلطان مالزیا از غرفه ما دیدن کردند. این صادرات تنها محدود به تجهیزات عنقا نمانده و در ادامه با محصولات دیگر گسترش خواهد یافت.

او ادامه: سلطان مالزیا نیز اعلام کرد که پروژه طیاره جنگی  ملی تورکیه «قاآن» را از نزدیک پی‌گیری می‌کند. همچنین در حال جستجوی محل مناسب برای مونتاژ طیاره هلیکوپتر گؤک‌بئی هستند.اخبار مربوطه