امضای قرارداد فروش هلیکوپتر بدون سر‌نشین ساخت تورکیه به بازار مالزیا

قرارداد همکاری استراتژیک برای تولید و فروش هلیکوپتر بدون سر‌نشین آلپین تورکیه به بازار مالزیا امضا شد

1990828
امضای قرارداد فروش هلیکوپتر بدون سر‌نشین ساخت تورکیه به بازار مالزیا

قرارداد همکاری استراتژیک برای تولید و فروش هلیکوپتر بدون سر‌نشین آلپین تورکیه به بازار مالزیا امضا شد.

قرارداد همکاری استراتژیک میان تورکیه ومالزیا به منظورفروش هلیکوپتر‌های بدون سرنشین میان شرکت صنایع دفاعی و تکنالوژی «تیترا» ی تورکیه و شرکت «آیرودین گروپ» مالزیا امضا شد.

در چارچوب این قرارداد، هلیکوپتر بدون سر‌نشین «آلپین» تورکیه در نمایشگاه بین المللی تکنالوژی‌های بحری و فضایی لنکاوی که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنایع دفاعی در منطقه آسیا و اقیانوسها به شمار می‌رود، رونمایی شد.

براساس قرارداد امضا شده، شرکت آیرودین گروپ مالزیا به صفت یک شرکت پیشرو در ارائه خدمات مربوط به هطیارات بدون سرنشین در جهان مشارکت انحصاری را با شرکت تیترای تورکیه به صفت یک شرکت تخصصی درزمینه تکنالوژی‌های مرتبط با تجهیزات بدون سرنشین آغاز خواهد کرد.

این همکاری استراتژیک ابتدا دربازارمالزیامتمرکزخواهدبودوسپس باهمکاری هردوشرکت متوجه بازارهای بین المللی می‌شود.

گفتنی است، هلیکوپتر بدون سر‌نشین آلپین دارای ظرفیت باربری سنگین و متوسط بوده و مناسب ​​برای کاربردهای لوژیستیکی است. از این هلیکوپتر همچنین می‌تواند به منظور انتقال ادویه جات و تجهیزات طبی از راه دور و حمل و انتقال مواد و تجهیزات مربوط به سکوهای نفت و گاز بحری استفاده کرد.

عملیات‌های مربوط به نظارت بر خطوط لوله، عملیات‌های جستجو و نجات و امنیت مرزی نیز از دیگر کاربردهای تخصصی این هلیکوپتر بدون سرنشین است.اخبار مربوطه