تاکید منشی عمومی سازمان ملل بر ادامه گفتگوها در روند اجرای توافق‌نامه حبوبات و غله جات

گوترش با اشاره موجودیت یک سلسله مشکلات دررابطه به اجرای توافق‌نامه حبوبات وغله جات گفت که درباره این موضوعات ادامه خواهند داد

1990241
تاکید منشی عمومی سازمان ملل بر ادامه گفتگوها در روند اجرای توافق‌نامه حبوبات و غله جات

گوترش با اشاره موجودیت یک سلسله مشکلات در رابطه به اجرای توافق‌نامه حبوبات و غله جات گفت که روسیه، اوکراین، تورکیه  و سازمان ملل به گفتگو درباره این موضوعات ادامه خواهند داد.

آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌ها با بیان اینکه یکسلسله مشکلات مهم دررابطه به اجرای توافق‌نامه کریدور حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه و یادداشت تفاهم بین سازمان ملل و روسیه همچنان ادامه دارد، گفت: با این حال، روسیه، اوکراین، تورکیه  و نمایندگان سازمان ملل به گفتگو درباره این موضوعات ادامه خواهند داد.

گوترش تصریح کرد که ابتکار حبوبات و غله جات بحیره ای سیاه و یادداشت تفاهم بین سازمان ملل و روسیه در زمینه حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌ها نمونه مهمی برای کاهش اثرات بحران غذایی است. در سایه ای این اقدام، بازار ثبات بیشتری پیدا کرده و قیمت مواد غذایی کاهش یافته است.

گوترش با بیان اینکه امیدواریم صادرات مواد غذایی و کود از روسیه و اوکراین در آینده به زنجیره‌های تامین جهانی ادامه یابد، افزود: سازمان ملل به حمایت کامل از این ابتکار ادامه خواهد داد.

او با اشاره به اینکه جهان به تعهدات خود در زمینه حفاظت از غیرنظامیان عمل نمی‌کند، گفت که این تعهدات به وضوح در حقوق بین المللی بشردوستانه بیان شده است.

او با تاکید بر اهمیت دسترسی با امنیت به امدادگران بشردوستانه، تاکید کرد که حملات علیه این افراد باید پایان یابد و کار آنها باید تسهیل شود.اخبار مربوطه