تعداد رای دهندگان خارج از کشور از 1,5 میلیون نفر فراتر رفت

تعدادرای دهندگان خارج ازکشوردردوردوم انتخابات ریاست جمهوری که د 28 می برگزارمیشود، به یک میلیون و500هزارو26نفر رسید

1989661
تعداد رای دهندگان خارج از کشور از 1,5 میلیون نفر فراتر رفت

تعداد رای دهندگان خارج از کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در 28 می برگزار می‌شود، به یک میلیون و 500 هزار و 26 نفر رسید.

روند رای‌گیری برای دور دوم انتخابات خارج از کشور که از 30 می آغاز شده است، در نمایندگی‌های خارج از کشور و گمرکات ادامه دارد.

روند رای گیری در خارج از کشور برای دور دوم انتخابات در برخی کشورها به پایان رسیده است.

تا ساعت 23.37 روز 22 می به وقت تورکیه، تعداد مجموعی رأی دهندگانی که در نمایندگی‌های خارج از کشور و گمرکات رای دادند، به 1 میلیون و 500 هزار و 26 نفر رسید.

امور رای‌گیری در نمایندگی‌های خارج از کشور در 24 می به پایان رسیده و در گمرکات بوقت تورکیه تا ساعت 17:00 روز 28 می ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه