روزنامه‌نگاران بازداشت شده تورک در آلمان آزاد شدند

کارکنان دفترروزنامه «صباح» تورکیه در فرانکفورت که صبح امروز توسط پولیس آلمان بازداشت شدند، آزاد شدند

1987823
روزنامه‌نگاران بازداشت شده تورک در آلمان آزاد شدند

کارکنان دفترروزنامه «صباح» تورکیه در فرانکفورت که صبح امروز توسط پولیس آلمان بازداشت شدند، آزاد شدند.

اسماعیل آرال و جمیل آلبای دوتن از خبرنگاران روزنامه «صباح» درفرانکفورت که صبح دیروز توسط پولیس آلمان بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

پولیس آلمان صبح دیروز منازل آرال و آلبای و همچنین محل کار روزنامه صباح را تفتیش کرده، کمپیوترها و تیلفون‌های آنها را مصادره کرده بود.

پولیس آلمان هنوز هیچ اطلاعیه‌ای در رابطه با دلیل این حمله ای ناگهانی اعلام نکرده است.

وزارت امور خارجه تورکیه و سایر سازمان‌های رسانه‌‌ای برای آزادی این دو خبرنگار وارد عمل شدند.

از طرف دیگر، وزارت امور خارجه تورکیه طی بیانیه‌ای بازداشت بدون دلیل و مسند خبرنگاران روزنامه صباح توسط پولیس آلمان را شدیدا محکوم کرد.

این وزارت  در بیانیه خود تاکید کرد که این اقدام علیه مطبوعات آزاد از جانب آلمان که همواره در خصوص آزادی بیان و مطبوعات به جهان درس دهد، بیانگر برخورد  ریا کارانه ای این کشور است.

در این بیانیه تصریح شد که یورگن شولز، سفیر آلمان درانقره دیروز به وزارت امور خارجه تورکیه احضار و واکنش شدید کشور به او ایلاغ شده است.اخبار مربوطه