درخواست سازمان ملل از طالبان برای جلوگیری ازاجرای شلاق و اعدام درافغانستان

رئیس حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که «اعمال شکنجه هایی مانند شلاق وضرب وشتم طالبان بالای مردم و محکومین برخلاف قوانین بین‌المللی» است

1984394
درخواست سازمان ملل از طالبان برای جلوگیری ازاجرای شلاق و اعدام درافغانستان

رئیس حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که «اعمال شکنجه هایی مانند شلاق وضرب وشتم طالبان بالای مردم و محکومین برخلاف قوانین بین‌المللی» است.

فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار بیانیه‌ای « اعمال شکنجه هایی مانند شلاق وضرب وشتم » دولت موقت طالبان بالای مردم و محکومین را بر خلاف قوانین بین‌المللی دانسته وازمقامات  دولت موقت طالبان در افغانستان خواست تا به اعمال شلاق و اعدام دراینکشور پایان بدهند.

او ضمن آنکه از رهبری طالبان خواست تا تمام اعدام‌ها را فوراً متوقف کند، افزود: «مجازات جسمی نقض کنوانسیون حقوق بشربوده و این امربرخلاف شکنجه است و باید متوقف شود».

بر اساس گزارش یوناما، درشش ماه گذشته 274 مرد، 58 زن ودونوجوان درافغانستان درملاء‌عام شلاق خورده‌اند.

در همین راستا، سازمان ملل که روز دوشنبه طی گزارشی از طالبان برای اجرای حکم اعدام، شلاق و سنگسار از زمان به دست گرفتن کنترل افغانستان، به شدت انتقاد کرد.

براساس این گزارش، مقامات محلی طالبان دردسامبر 2022 درولایت فراه درغرب افغانستان اولین بار یک مرد را که به جرم قتل مجرم شناخته شده بود، با استفاده از تفنگ تهاجمی در مقابل دیدگان صدها تماشاگر اعدام کردند.

وزارت امورخارجه طالبان درواکنش به یوناما اعلام کرد: «گویا اکثرمردم افغانستان به قوانین ورهنمودهای اسلامی پایبند هستند وقوانین افغانستان براساس اصول اسلامی است. در صورت تعارض بین قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت موظف است از قوانین اسلامی پیروی کند».اخبار مربوطه