دیدارهای دوجانبه لاوروف در حاشیه نشست همکاری شانگ‌های

وزارت امور خارجه روسیه اطلاعیه‌ای در زمینه دیدارهای دوجانبه لاوروف در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگ‌های صادر کرد

1983151
دیدارهای دوجانبه لاوروف در حاشیه نشست همکاری شانگ‌های
lavrov-bilaval butto zerdari.jpg

وزارت امور خارجه روسیه اطلاعیه‌ای در زمینه دیدارهای دوجانبه لاوروف در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگ‌های صادر کرد

سرگئی لاوروف وزیرامورخارجه روسیه درحاشیه اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های درشهرگوای هندوستان باهمتایان هندی وپاکستانی اش مذاکرات دوجانبه انجام داد.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام گردید:سرگئی لاوروف با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند جهت مذاکره پیرامون روابط دوجانبه و موضوعات منطقوی و جهانی دیدار کرد.

در این دیدار طرفین به تعهدات خود برای تقویت فعالیت‌های هماهنگی در چهارچوب تعامل در پلاتفرم‌های مهم بین‌المللی تاکید کردند.

وزرای امور خارجه دو کشور همچنین در زمینه تداوم بخشیدن به روند تاسیس یک سیستم چند قطبی و عادلانه در روابط بین دولت‌ها به توافق رسیدند.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بلوال بوتو زرداری وزیر امور خارجه هندوستان پیرامون وضعیت افغانستان بحث و تبادل‌نظرهایی انجام داد.  

در اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه اعلام گردید: دو وزیر روابط دو کشور و مسائل منطقوی و جهانی را مورد گفت‌وگو قرار دادند.

در این اطلاعیه تاکید شد: لاوروف و زرداری در خصوص افزایش دیالوگ بین وزارتهای دو کشور به توافق رسیدند.

نشست وزرای امورخارجه کشورهای عضو شانگ‌های امروزدرشهرگوای هندوستان آغازشد.   اخبار مربوطه