سیل و لغزش زمین در رواندا باعث مرگ 109 تن گردید

109 تن در رواندا بر اثر سیل و لغزش زمین ناشی از بارندگی های شدید که از روز سه شنبه ادامه داشت جان خود را از دست دادند

1982629
سیل و لغزش زمین در رواندا باعث مرگ 109 تن گردید

109 تن در رواندا بر اثر سیل و لغزش زمین ناشی از بارندگی های شدید که از روز سه شنبه ادامه داشت جان خود را از دست دادند.

ماری سولانژ کیسیره، وزیر مدیریت اضطراری رواندا اعلام کرد که 109 تن در اثر لغزش زمین و سیل به دلیل بارش شدید باران در ایالت های غربی و شمالی این کشور جان خود را از دست دادند.

کیسیره با اشاره به اینکه عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، تصریح کرد: بسیاری از منازل غیرقابل استفاده شده و زمین های زراعتی آسیب دیده است.

کیسییره خاطرنشان کرد که بعضی از کسانی که جان خود را از دست دادند در خانه های خود گرفتار سیل و لغزش زمین شده و جان خود را از دست دادند.

Kayisire با فهرست مناطقی که بیشترین آسیب را از این فاجعه متحمل شده اند ازنگوروریرو Ngororero، روباووRubavu، نیابلیهوNyabihu، روتسیروRutsiro و کارونگیKarongi نامبرده و اعلام کرد که توزیع چادرها برای نیازمندان آغاز شده است.

جاده های موکامیرا - نگوروریرو و روباوو - روتسیرو نیز در این کشور آسیب دیدند.اخبار مربوطه