رای گیری در خارج از کشور ادامه دارد

697 هزار و 577 نفر از رای دهندگان خارج از کشور به انتخابات ریاست جمهوری 14 ماه می و انتخابات عمومی ۲۸ مین دور وکلای پارلمانی تورکیه رأی دادند

1981545
رای گیری در خارج از کشور ادامه دارد

رای گیری در خارج از کشور ادامه دارد

697 هزار و 577 نفر از رای دهندگان خارج از کشور به انتخابات ریاست جمهوری 14 ماه می و انتخابات عمومی ۲۸ مین دور وکلای پارلمانی تورکیه رأی دادند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از هیأت عالی انتخابات (YSK)، تا ساعت 21 دیروز به وقت تورکیه، در مجموع 697 هزار و 577 رای دهنده رای خود را به صندوقها انداخته اند که از این تعداد 644 هزار و 972 رای در دفاتر نمایندگی خارجی و 52 هزار و 605 رای در نقاط گمرکی بوده است.اخبار مربوطه