روز تاریخی برای نیروگاه هستوی آق قویوی مرسین تورکیه

روز 27 اپریل 2023 یک روز تاریخی برای نیروگاه هستوی آق قویو در مرسین است

1980081
روز تاریخی برای نیروگاه هستوی آق قویوی مرسین تورکیه

امروز 27 اپریل 2023، "سوخت هستوی تازه" برای استفاده در تولید انرژی به نیروگاه هستوی آق قویو آورده خواهد شد

روز 27 اپریل 2023 یک روز تاریخی برای نیروگاه هستوی آق قویو در مرسین است.

"سوخت هستوی تازه" برای استفاده در تولید انرژی به تاسیسات آورده خواهد شد.

بدین ترتیب، این نیروگاه که 10 فیصد ازمجموع نیاز برق تورکیه را تامین خواهد کرد، با بارگیری سوخت، رسماً موقعیت تأسیسات هستوی را به دست خواهد آورد. 

سپس برای تولید وارد مرحله آزمایش خواهد شد. 

با فعال شدن ظرفیت کامل، نیروگاه قادرخواهدبودتقریباً 35 میلیاردکیلووات ساعت برق درسال تولید کند.

سهم این نیروگاه در اقتصاد ملی 50 میلیارد دالر خواهد بود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم افتتاحیه نیروگاه هستوی آق قویو شرکت خواهند کرد.

در چارچوب توافقنامه امضا شده بین تورکیه و روسیه درتاریخ 12 می 2010، در تاریخ 3 اپریل 2018 پایه و اساس اولین واحد از نیروگاه هستوی آق قویو مرسین گذاشته شد.اخبار مربوطه