پیشنهاد چهار ماده‌ای چین در نشست همسایگان افغانستان

وزیر امور خارجه چین در چهارمین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان در سمرقند اوزبیکستان پیشنهاد چهار ماده‌ای را ارائه کرد

1975972
پیشنهاد چهار ماده‌ای چین در نشست همسایگان افغانستان

وزیر امور خارجه چین در چهارمین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان در سمرقند اوزبیکستان پیشنهاد چهار ماده‌ای را ارائه کرد.

کین گانگ، وزیر امور خارجه چین طی سخنانی در چهارمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر «سمرقند» اوزبیکستان، پیشنهاد چهار ماده‌ای از جمله مبارزه با تروریزم و ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان را مطرح کرد.

گانگ ضمن ابراز نگرانی پکن در مورد عناصر تروریستی در افغانستان و تهدید امنیتی برای کشورهای منطقه گفت: «ما در زمینه مبارزه با تروریزم، کنترل مواد مخدر و پناهجویان، تقویت کنترول مرزی، وافزایش توانایی‌های ضد تروریزم برای مهارجریان‌های تروریستی فرامرزی نیازبه تعمیق همکاری‌های منطقوی داریم».

وزیر خارجه چین با تاکید بر مشارکت زنان، اقوام و احزاب در قدرت سیاسی از طالبان خواست تا یک دولت فراگیرایجادکرده وبراساس احترام به استقلال، حاکمیت و احساس غرور ملی افغانستان، همسایگان این کشور رویه‌های مدرن اتخاذ کنند.

اودرمورد مسئولیت آمریکا در قبال افغانستان گفت: «ایالات متحده آغازگر مشکل افغانستان است و هنوز درمورد آسیب جدی که به مردم افغانستان وارد کرده است، فکرنکرده است. ایالات متحده باید فورا تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان رالغوکندو کمک‌های مالی افغانستان را در خارج از کشور بازگرداند».

وزیر امور خارجه چین همچنین با تاکید بر همکاری کشورهای همسایه افغانستان بر اساس طرزالعمل سومین اجلاس وزرای خارجه، گفت: «همه طرف‌ها باید روحیه حسن همجواری، دوستی و کمک متقابل را نشان دهند، اجرای نتایج نشست‌های قبلی وزرای خارجه را پیش ببرند ویک صدادرحمایت از بازسازی و توسعه افغانستان و ارتقای منطقه‌ای گفت‌وگو کنند».اخبار مربوطه