غول تکنالوژی مایکروسافت 3.3 میلیون دالر جریمه شد

شرکت تکنالوژی آمریکایی مایکروسافت موافقت کرده است که مجموعاً 3.3 میلیون دالرجریمه بپردازد

1971171
غول تکنالوژی مایکروسافت 3.3 میلیون دالر جریمه شد

شرکت تکنالوژی آمریکایی مایکروسافت که درنتیجه ای تحقیقات انجام شده به دلیل اینکه کنترل‌ها و تحریم‌های صادراتی آمریکا را نقض کرده، موافقت کرده است که مجموعاً 3.3 میلیون دالرجریمه بپردازد.

وزارت زراعت ایالات متحده اعلام کرد که دفتر صنایع و امنیت (BIS) تحت نظارت وزارت زراعت و دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تحت نظارت وزارت خزانه داری ایالات متحده، مایکروسافت را به دلیل نقض صادرات ایالات متحده مجموعاً 3.3 میلیون دالر جریمه کردند. قوانین کنترل و تحریم منتقل شده است.

در بیانیه ای که ادعا میشود مایکروسافت داوطلبانه تخلفات خویش را به BIS و OFAC فاش کرده است، خاطرنشان شد که این شرکت در تحقیقات مشترک انجام شده توسط دفتر اجرای صادرات BIS و OFAC همکاری کرده است.

در این بیانیه گفته شده که، مایکروسافت پس از درک وضعیت جاری قبل از کنترل صادرات و تحریم های اعمال شده در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین، اقدامات اصلاحی را انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که موسسه ای BIS 624 هزار و 13 دالر جریمه اداری برای مایکروسافت اعمال کرده است، در حالی که OFAC  در مقابل 1339 تخلف از مقررات تحریمی اوکراین / روسیه، کیوبا، ایران و سوریه جریمه 2 میلیون و 980 هزار و 266 دالری را اعمال کرده است .اخبار مربوطه