تصویب لایحه قانونی مربوط به عضویت فنلاند در ناتو در مجلس ملی کبیر تورکیه

مجلس ملی کبیر تورکیه با لایحه قانونی مربوط به پروتکل الحاق فنلاند به ناتو موافقت کرد

1968012
تصویب لایحه قانونی مربوط به عضویت فنلاند در ناتو در مجلس ملی کبیر تورکیه

مجلس ملی کبیر تورکیه با لایحه قانونی مربوط به پروتکل الحاق فنلاند به ناتو موافقت کرد

لایحه قانونی مربوط به پروتکل الحاق فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مجمع عمومی مجلس بزرگ ملی تورکیه مورد تصویب قرار گرفت.

ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از تصویب این لایحه قانونی در مجلس ملی کبیر تورکیه اظهار امتنان نمود.

استولتنبرگ طی پیامی از توییتر نوشت: این موجب افزایش امنیت و قدرت و توانایی هر چه بیشتر خانواده ناتو خواهد شد.

سائولی نینیستو رئیس جمهور فنلاند نیز از توییتر نوشت: 30 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی با عضویت فنلاند در ناتو موافقت کردند.

نینیستو در پیام خود از کلیه کشورهایی که با عضویت فنلاند در ناتو موافقت کردند به‌خاطر اعتماد و حمایت از کشورش سپاسگزاری کرد.  اخبار مربوطه