حمزه یوسف اولین نخست وزیر مسلمان اسکاتلند

حمزه یوسف 71 فیصدی آرای مثبت پارلمانی را کسب کرد

1967530
حمزه یوسف اولین نخست وزیر مسلمان اسکاتلند

حمزه یوسف 71 فیصدی آرای مثبت پارلمانی را کسب کرد

حمزه یوسف، رئیس جدید حزب ملی اسکاتلند (SNP) پس از رای‌گیری پارلمانی در هالیرود،  به‌عنوان اولین نخست وزیر مسلمان انتخاب شد.

پس از استعفای نیکلا استورجن، نخست وزیر منطقوی اسکاتلند و رئیس حزب ملی از سمت نخست وزیری و ریاست حزب، دیروز یک رای گیری در پارلمان اسکاتلند برگزار شد و حمزه یوسف در رقابت درون حزبی به پیروزی رسید.

حمزه یوسف مسلمان پاکستانی الاصل با کسب 71 رای توانست اکثریت آرا را به دست آورد.

بدین ترتیب حمزه یوسف به عنوان نخست وزیر جدید منطقوی اسکاتلند انتخاب شد.

پدر حمزه یوسف پاکستانی الاصل بوده و در دهه 1960 به اسکاتلند مهاجرت کرد. مادرش نیز در کنیا و در خانواده‌ای از جنوب آسیا به دنیا آمده است.

حمزه یوسف، مسلمان پاکستانی الاصل، در رقابت رهبری که دیروز پس از استعفای نیکولا استورجن از نخست وزیری و ریاست حزب آغاز شد، پیروز شد.

حمزه یوسف، 37 ساله بوده و در گلاسکو اسکاتلند به دنیا آمده است.

وی 52 فیصد از آرای اعضای حزب مطبوعش را به دست آورد و از رقبای خود کیت فوربس و اش ریگان پیشی گرفت.اخبار مربوطه