پانزده نفر در حمله تروریستی در بورکینافاسو کشته شدند

در اثر حمله تروریستی در شمال بورکینافاسو 15 نفر جان خود را از دست دادند

1964303
پانزده نفر در حمله تروریستی در بورکینافاسو کشته شدند

در اثر حمله تروریستی در شمال بورکینافاسو 15 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش رسانه‌های محلی بورکینافاسو، در نتیجه ای حمله تروریستی در اولوسوالی نامنتنگا در منطقه نورد مرکزی (Centre-nord) درشمال این کشور، 15 نفر از جمله سربازان و داوطلبان مسئول در امنیت سد «دم» جان خود را از دست دادند.

این حمله توسط گروه‌های تروریستی ناشناس انجام شده است.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

وضعیت امنیتی در بورکینافاسو اخیرا رو به وخامت گذاشته است.

گفتنی است بورکینافاسو، مالی ونیجردرسال‌های اخیردرمعرض حملات گروه‌های وابسته به گروه‌های تروریستی القاعده و داعش قرار گرفته‌اند.

گروه‌های تروریستی علی‌رغم ماموریت‌های نظامی خارجی مستقردرمالی ازسال 2013، به حملات خود در این کشور ادامه می‌دهند.

بر اساس داده‌های دولت بورکینافاسو، در این حملات از سال 2015 تا دسامبر 2021 در حدود 2 هزار نفرکه 600 نفرازآنها نیروهای امنیتی بودند، کشته شده‌اند.اخبار مربوطه