کمیسیون روابط خارجی پارلمان تورکیه عضویت فنلاند در ناتو را تایید کرد

کمیسیون روابط خارجی مجلس تورکیه امروزلایحه قانونی درباره تصویب پروتکل الحاق فنلاند به ناتورا تائيد کرد

1964306
کمیسیون روابط خارجی پارلمان تورکیه عضویت فنلاند در ناتو را تایید کرد

کمیسیون روابط خارجی مجلس تورکیه امروزلایحه قانونی درباره تصویب پروتکل الحاق فنلاند به ناتورا تائيد کرد.

کمیسیون روابط خارجی مجلس تورکیه امروز طی جلسه‌ای لایحه قانونی درباره تصویب پروتکل الحاق فنلاند به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» مورد تایید قرار داد.

این جلسه به ریاست عاکف چغتای قلیچ، نماینده مردم استانبول از حزب عدالت و توسعه برگزار شد.

لایحه قانونی درخصوص تصویب پروتکل الحاق فنلاند به ناتو به امضای مصطفی شنتوپ، رئیس پارلمان تورکیه رسید و سپس به کمیته روابط خارجی مجلس ارجاع شد.

در این پروتکل آمده است: تصور میشود که عضویت فنلاند در ناتو به امنیت منطقه یورو آتلانتیک از جمله تورکیه کمک می‌کند. تصویب پروتکل الحاق فنلاند به ناتو مفید خواهد بود.

همچنین گفته شده است: گسترش ناتو به ویژه در دوران پس از جنگ سرد، یکی از خطوط مهم تلاش برای تحقق هدف اروپای آزاد، دموکراتیک ویکپارچه، با جایگاه ارزش‌های جهانی در منطقه یورو آتلانتیک است.

دراین پروتکل با اشاره به اینکه تورکیه ازسیاست درهای باز ناتو حمایت می‌کند، تاکید شده است: فنلاند و سوئد به عنوان دو شریک نزدیک ناتوهستند که با فرصت‌ها وتوانمندی‌های خوددرعرصه دفاعی وامنیتی خودنمایی میکند. با این قابلیت‌ها کمک‌های گسترده‌ای به عملیات‌ها وماموریت‌های مختلف ناتومیکنند.اخبار مربوطه