اوج‌گیری تظاهرات و اعتراضات در فرانسه

در این تظاهرات عده کثیری دستگیر شدند

1961192
اوج‌گیری تظاهرات و اعتراضات در فرانسه
fransa protesto.jpg

در این تظاهرات عده کثیری دستگیر شدند

در تظاهرات مخالفین با اصلاحات بازنشستگی در فرانسه که پیش‌بینی کننده افزایش سن بازنشستگی به‌طور مرحله‌ای است، 120 معترض بازداشت شدند.

به تعقیب تصمیم الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه در جهت به رای‌گیری گذاشتن پیشنویس قانون مربوط به انجام اصلاحات بازنشستگی در این‌کشور علاوه بر پاریس در شهرهای مختلف فرانسه تظاهراتی برای اعتراض به این اصلاحات برگزار شده و معترضین به کوچه و خیابان‌ها ریختند.

هزاران مخالف با این اصلاحات در میدان کنکورد در نزدیکی مجلس ملی پاریس تجمع کردند. 

این اعتراضات صحنه لحظات پر تنشی بین تظاهرات‌کنندگان و پولیس گردیده و معترضین با تخلیه میدان کنکورد از سوی پولیس در کوچه و خیابان‌های اطراف متفرق شدند.

تظاهرات‌کنندگان خشمگین علاوه بر بوجی های زباله‌  و کثافاتی که به‌علت اعتصاب جاروکشان روزهاست در کوچه و خیابان‌ها انباشته شده‌اند، موترها و برخی از اموال دولتی را به آتش کشیدند.

در این تظاهرات 120 نفر بازداشت شدند.اخبار مربوطه