ماموریت سازمان ملل درافغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل ماموریت دفتر نمایندگی یوناما وابسته به این سازمان را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد

1961248
ماموریت سازمان ملل درافغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل ماموریت دفتر نمایندگی یوناما وابسته به این سازمان را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

با اتخاذ تصمیمی از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد، ادامه ای کار ماموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد «یوناما» در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید یافت.

پیش‌نویس قطع‌نامه‌ تمدید این ماموریت، در نشست شورای امنیت با اتفاق آرا تصویب شد.

در این قطع‌نامه که بر تعهد سازمان ملل متحد به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان تاکید می‌کند، خاطرنشان شد که حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.

در این قطع‌نامه تاکید شد: طالبان هیچ پیشرفتی در انجام انتظارات شورای امنیت سازمان ملل نداشته است.

همچنین تصریح شد: مشارکت کامل و برابر زنان در جامعه و احترام به حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار است.

دراین قطع‌نامه که خواستارتکمیل «ارزیابی مستقل» چالش‌های کلیدی درافغانستان تا 17 نوامبر 2023 شده بود، از آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته شد تا پیشنهادهای آینده‌نگرانه مطرح کند.

بدین ترتیب ماموریت یوناما تا 17 مارچ 2024 تمدید شد.

گفتنی است یوناما در سال 2002 به درخواست دولت افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل با هدف کمک به دولت و مردم این کشور برای برقراری صلح تشکیل و به فعالیت آغاز کرد.اخبار مربوطه