بازدید رئیس نیروهای مسلح بریتانیا از مرکز ملی تکنالوژیکی بیراقدار

رئیس نیروهای مسلح بریتانیا و هیئت همراه وی از مرکز ملی تکنالوژیکی اوزدمیر بیراقدار بازدید کردند

1961458
بازدید رئیس نیروهای مسلح بریتانیا از مرکز ملی تکنالوژیکی بیراقدار

رئیس نیروهای مسلح بریتانیا و هیئت همراه وی از مرکز ملی تکنالوژیکی اوزدمیر بیراقدار بازدید کردند.

شرکت بایکار تورکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: دریاسالار تونی راداکین، رئیس نیروهای مسلح بریتانیا و هیئت همراه وی از مرکز ملی تکنالوژیکی اوزدمیر بیراقدار بازدید کردند.

شرکت بایکار در ادامه از میزبانی از این مقام ارشد بریتانیایی ابراز خرسندی کرد.اخبار مربوطه