وزیر دفاع روسیه حکم افزایش تولید سلاح را صادر کرد

وزیردفاع روسیه به یک کارخانه درمسکودستورداد تامیزان تولید تسلیحات با دقت بالا را دو برابرکند

1959775
وزیر دفاع روسیه حکم افزایش تولید سلاح را صادر کرد

وزیردفاع روسیه به یک کارخانه درمسکودستورداد تامیزان تولید تسلیحات با دقت بالا را دو برابرکند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور به یک کارخانه در منطقه مسکو دستور داد تا حجم تولید تسلیحات با دقت بالا را دو برابر کند.

شویگو ضمن بازدید از کارخانه «تسلیحات راکتی تاکتیکی» که در حوزه دفاعی در مسکو فعالیت می‌کند، بر فرآیند تولید سلاح‌های مدرنی که در این کارخانه وارد تولید انبوه شدند نظارت کرد.

او با مدیران کارخانه نیز دیدار و گفتگو کرد.

شویگو با دستور دوبرابر کردن تولید تسلیحات با دقت بالا گفت: تسلیحاتی که امروز به نمایش گذاشته شده است شایسته و سزاوار توجه جدی است. این تولیدات نه تنها در دشمن بلکه در نیروهای مسلح دیگر کشورها نیز یافت نمی‌شود.اخبار مربوطه