سازمان ملل خواستار حمایت جهانی از تورکیه شد

مصاحبه نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تورکیه گزارش‌گر سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی تورکیه "تی آر تی"

1959782
سازمان ملل خواستار حمایت جهانی از تورکیه شد

مصاحبه نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تورکیه گزارش‌گر سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی تورکیه "تی آر تی"

سازمان ملل متحد اعلام کرد: میزان خسارات مالی ناشی از زمین‌لرزه‌های ویران‌گر در تورکیه احتمالا به بیش از صد میلیارد دالر خواهد رسید.

سازمان ملل متحد که چندین بار به ابعاد بی‌سابقه فاجعه زمین‌لرزه‌های مهیب در تورکیه تاکید کرده است، به فعالیت‌های کمک‌رسانی در مناطق زلزله‌زده ادامه می‌دهد.

لوئیزا وینتون، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تورکیه در مصاحبه با گزارش‌گر سازمان رادیو ـ تلویزیون دولتی تورکیه "تی آر تی" به شرح  ابعاد فاجعه زمین لرزه در تورکیه و جزئیات امور کمک‌رسانی در مناطق زلزله‌زده پرداخت.  

وینتون برای تجدید بنیه و عمران و بازسازی مناطق زلزله‌زده از جامعه بین‌المللی خواستار حمایت از تورکیه شد.

او گفت: با سنجش هزینه بازسازی و عمران مناطق زلزله‌زده ، رقم تخمینی را بیش از صد میلیارد دالر برآوردمی‌کنیم که این مبلغ بسیارهنگفتی است. فداکاری بین‌المللی درچنین اوقاتی لازم است. برای پیشبرد اموراضطراری به‌همراه کشورهای اقصی نقاط جهان با تورکیه همبستگی کامل داریم. پیام ما به جهان این است که همگان به یاری‌های خود ادامه دهندواین همیاری وهمبستگی را ازنظرمالی نیزنشان دهند.

وینتون به بزرگی ابعاد زمین‌لرزه‌های مرگ‌بار در تورکیه اشاره کرده و گفت: حدود یک هفته در مناطق زلزله‌زده بودم وازاکثر این مناطق بررسی‌هایی انجام دادم. چیزهایی که در این مناطق دیدم از نوع صحنه‌هایی بود که در فیلم‌های ترسناک و یا  در کابوس می‌بینید.اخبار مربوطه