ریاست ادواری سازمان همکاریهای منطقوی سارک به کشور بنگله دیش واگذار گردید

سازمان سارک در سال ۱۹۸۶ میلادی برای ارتقای سطح همکاری‌ها برای رفاه مردم جنوب آسیا ایجاد شد

1959776
ریاست ادواری سازمان همکاریهای منطقوی سارک به کشور بنگله دیش واگذار گردید

سازمان سارک در سال ۱۹۸۶ میلادی برای ارتقای سطح همکاری‌ها برای رفاه مردم جنوب آسیا ایجاد شد.

به گزارش آژانس خبری ایران ایرنا ریاست ادواری سازمان همکاریهای منطقوی آسیای جنوبی بنام سارک به کشور بنگله دیش واگذار گردید.

از آنجاییکه معلوم است، قراربر این بود که ریاست ادواری سازمان همکاریهای منطقوی آسیای جنوبی بنام (SAARC)بعد از سریلانکا به افغانستان واگذار شود.

اما به دلیل اینکه حکومت موقت طالبان از جانب جامعه ای جهانی به رسمیت شناخته نمیشود، چنین تصمیم اتخاذ شده است که ریاست ادواری سازمان( SAARC) به کشور بنگله دیش دده شود.

بنا به گزارش ایرنا به نقل از آژانس خبری جمهور، روزنامه نیشن چاپ پاکستان که از قول منابع آگاه ریاست سارک(ٰSAARC) خبرمیدهد،بنگله دیش دیپلومات ارشد خویش غلام سرور را به صفت منشی عمومی جدید سارک معرفی کرده است.

دیپلومات بنگله دیش جایگزین ارسلا روان ویراکون نماینده سریلانکایی که دوره سه ساله  اش در فبروری 2023 به پایان رسیده است، به صفت منشی عمومی این سازمان منطقوی انتخاب شد.

گزارش چنین است که بهارات راج پودل، وزیر امور خارجه نپال که اخیرا میزبان ریاست سارک بود، با وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان به‌جز افغانستان، در مورد معرفی غلام سرور به صفت منشی عمومی جدید سارک صحبت کرده‌است‌.

سازمان همکاریهای منطقوی آسیای جنوبی متشکل ازهشت  کشورسریلانکا، پاکستان، نپال، مالدیو، هند، بوتان، بنگله دیش وافغانستان بوده است که جهت ارتقای سطح همکاری‌ها برای رفاه مردم جنوب آسیا فعالیت مینمایند.

قابل ذکراست که افغانستان در سال ۲۰۰۷ بطوررسمی به صفت عضواین سازمان شناخته شده است.اخبار مربوطه