به گزارش سازمان ملل متحد تقربا 20 میلیون تن از مردم افغانستان به گرسنگی حاد روبرو اند

تقریبا 20 میلیون تن از مردم افغانستان در اینکشور با گرسنگی مبارزه میکنند و 6 میلیون تن ‌از آن‌ها در با قحطی وناداری قرارخواهندگرفت

1959589
به گزارش سازمان ملل متحد تقربا 20 میلیون تن از مردم افغانستان به گرسنگی حاد روبرو اند

براساس اعلام دفترهماهنگی امورکمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تقریبا 20 میلیون تن از مردم افغانستان در اینکشور با گرسنگی مبارزه میکنند و 6 میلیون تن ‌از آن‌ها در با قحطی وناداری قرارخواهندگرفت.

در گزارش اخیر دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد «اوچا» آمده است: افغانستان با داشتن جمعیت 28.3 میلیون تن در سال 2023 با بزرگترین و شدیدترین بحران قحطی و فقردرجهان قراردارند که این نشان دهنده یک وخامت گسترده هم ازنظرتعدادوهم ازنظرشدت بوده است.

در این گزارش آمده است: ازمجموع این 28.3 میلیون انسانی که نیازمندکمک اند، به تعداد23.7 میلیون نفررا کشورهای شریک کمکهای بشردوستانه برای دریافت کمک‌های هماهنگ چندبخشی در سال 2023 در اولویت قرارداده‌اند که بدین مقصد به 4.62 میلیارد دالر آمریکا نیاز است.

اوچا در ادامه افزود: «این یک جهش بزرگ از 24.4 میلیون نفر در سال 2022 و 18.4 میلیون نفر در اوایل سال 2021 است.

 این درحالیست که حدود 20 میلیون نفر تا مارچ 2023 با گرسنگی حاد روبرو هستند و 6 میلیون نفر در سطوح اضطراری و به در قحطی قرار دارند که این یکی از بالاترین ارقام جهان به شکل مطلق به شمار می‌رود.

 سطح سوء تغذیه همچنان بسیار بالا است، به طوری که انتظار می‌رود حدود 875هزار طفل در سال 2023 از سوء تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون طفل و 840هزار تن از مادران از سوء‌تغذیه حاد متوسط رنج ببرند. در صورتیکه با اینحال افغانستان وارد سومین سال خشکسالی شود، وضعیت سوتغذی ممکن است تا 20 فیصد بیشتر به وخامت برسد.

در گزارش مذکور همچنین خاطر نشان شده است: افغانستان وارد سومین سال متوالی شرایط خشکسالی و دومین سال رکود اقتصادی فلج کننده خود می‌شود، در حالی که هنوز درگیر عواقب بعدی دهه‌ها جنگ و بلایای طبیعی مختلف است.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد: وخامت اقتصادی باعث کاهش شدید درآمد، افزایش بمقروضیتهای مردم و بیکاری بالا شده است. 80 فیصدازخانواده‌ها درسراسرافغانستان با بیکاری وفقردست وگریبان اند. سطح مقروضیتهای‌ مردم افزایش یافته است. سه چهارم درآمد مردم صرف غذا می‌شود و مقدار بسیار کمی برای رفع سایر نیازهای آنها مانند آموزش ومراقبت‌های صحی باقی مانده است. افزایش فقر، نقض حقوق بشر و عدم دسترسی به خدمات ضروری وضعیت وخیم‌ را تشدید می‌کند. این درحالی است که نهادهای بین‌المللی درسال 2022 با ارسال کمک‌ به بیش از 26.1 میلیون نفر از قحطی در تابستان گذشته جلوگیری کردند.

 اخبار مربوطه