ایران از تولید راکت  بالستیک با قابلیت انهدام اهداف متحرک بحری   خبر داد

رئیس قوماندانی عمومی نیروهای مسلح ایران گفت: ایران با تولید این نوع راکت، جزو سه کشور دارنده دانش ساخت این راکت  ‌ها قرار گرفت

1955974
ایران از تولید راکت  بالستیک با قابلیت انهدام اهداف متحرک بحری   خبر داد

رئیس قوماندانی عمومی نیروهای مسلح ایران گفت: ایران با تولید این نوع راکت، جزو سه کشور دارنده دانش ساخت این راکت  ‌ها قرار گرفت

ایران از تولید راکت  بالستیک با قابلیت انهدام اهداف متحرک بحری   خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، سرلشکر محمد باقری رئیس قوماندانی عمومی نیروهای مسلح ایران گفت با اشاره به اینکه آزمایش این راکت با موفقیت انجام شده ودرحال تولید انبوه است، افزود: ایران با تولید این نوع راکت  ، جزو سه کشور دارنده دانش ساخت این راکت  ‌ها قرار گرفت.

باقری با بیان اینکه سرعت راکت   بالستیک مورد بحث 8 ماخ (8 برابر سرعت صوت) و برد آن 1500 کیلومتر است، اظهار داشت: با در اختیار داشتن این نوع راکت، امنیت قابل توجهی در ابحار اطارف خاکهای ما، تا شعاع بیشتر از هزار کیلومتر ایجاد خواهد شد.

باقری اطلاعاتی درباره زمان و مکان آزمایش این راکت  به اشتراک نگذاشت.اخبار مربوطه