فوتبالیست مشهور فرانسوی درکمپاین "شانه به شانه" تورکیه شرکت کرد

کیلیان امباپه، ستاره فوتبال پاری سن ژرمن ازطریق تیلفون در کمپاین خیریه "شانه به شانه" شرکت کرد

1953846
فوتبالیست مشهور فرانسوی درکمپاین "شانه به شانه" تورکیه شرکت کرد

کیلیان امباپه، ستاره فوتبال پاری سن ژرمن ازطریق تیلفون در کمپاین خیریه "شانه به شانه" شرکت کرد

کیلیان امباپه، ملی‌پوش فرانسوی که به شکل تصویری به برنامه پخش زنده شبکه‌های ورزشی تورکیه متصل شد، گفت: "رویاهای اطفال برای من بسیار مهم است و از تمام امکاناتی که در اختیار دارم برای کمک به آنها استفاده خواهم کرد."

امباپه در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرد و در آن از بیرق تورکیه نیز استفاده نمود، نوشته است:"من انتخاب کردم که فرانسوی صحبت کنم. این یک تراژدی بزرگ است. این رویدادی بود که برای ما به دورازتصوربود. نمیتوانم فکرش را بکنم که تورکیه چه روزهایی گذرانده است. من افتخارمیکنم که بخشی ازاین پروژه هستم. رویاهای اطفال برای من بسیار مهم است و از تمام امکاناتی که در اختیار دارم برای کمک به آنها استفاده خواهم کرد."اخبار مربوطه