تقریبا 900 هزار طفل در افغانستان از سوءتغذی رنج‌ می‌برد

سازمان صحی جهانی اعلام کرد که 875 هزار طفل افغان دچار سوءتغذی شدید هستند

1943685
تقریبا 900 هزار طفل در افغانستان از سوءتغذی رنج‌ می‌برد

سازمان صحی جهانی اعلام کرد که 875 هزار طفل افغان دچار سوءتغذی شدید هستند.

سازمان صحی جهانی اعلام کرد که در مجموع 2.3 میلیون طفل در افغانستان با سوءتغذیه روبه‌رو هستند که 875 هزار تن آنان از سوءتغذی شدید رنج می‌برند و 125 هزار طفل معیوب هستند.

آمار‌های سازمان صحی جهانی نشان می‌دهد که 840 هزار زن باردار و شیرده نیز در افغانستان با سوءتغذی شدید روبه‌رو ‎رو هستند.

سازمان ملل متحد پیش ازاین اعلام کرد که معضله فقردرسال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و 28 میلیون نفر حدود دو سوم جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند.

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نیز در اکتوبر سال گذشته اعلام کرد که از هر 10 شهروند افغانستان 9 نفر قادر به تهیه غذای کافی نیستند.

گفتنی است پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان در 15 گست سال 2021 و توقف کمک‌های خارجی، این کشور شاهد افزایش بیکاری و فقر بوده و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است.اخبار مربوطه