دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطلب را وزارت دفاع ملی تورکیه اظهار داشت

1941806
دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک در منطقه عملیات پنجه قفل در شمال عراق از پا در آورده شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی تورکیه اعلام گردید: "نه برف، نه باران، نه طوفان و نه شرایط جغرافیایی نمی‌تواند ما را متوقف کند! دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ‌.ک‌.ک در منطقه عملیات پنجه قفل از پا در آورده شدند. نیروهای مسلح قهرمان تورکیه با عزم و اراده به تخریب لانه‌های تروریست ها ادامه خواهند داد!"اخبار مربوطه