آذربایجان در عملیات علیه شبکه جاسوسی ایران ده ها تن را بازداشت کرد

این مطلب را وزارت امور داخله آذربایجان اظهار داشت

1940804
آذربایجان در عملیات علیه شبکه جاسوسی ایران ده ها تن را بازداشت کرد

بر اساس گزارشی منابع وزارت امور داخله آذربایجان ، در عملیات روز گذشته علیه شبکه جاسوسی ایران در باکو و شهرهای دیگر آذربایجان، 39 نفر به جرم دست داشتن در فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه تحت عناوین دینی بازداشت شدند.

طبق این گزارش افراد مذکور برای ایران جاسوسی کرده، در شبکه‌های اجتماعی به نفع ایران تبلیغات انجام داده و می‌خواستند در آذربایجان تفرقه فرقه ای‌ و مذهبی ایجاد کنند.

خبرگزاری «سلام نیوز» و شبکه تلویزیونی «اینترآذ» از جمله ادارات و شرکت‌هایی هستند که وزارت امور داخله آذربایجان عملیات ضدجاسوسی انجام داده است.اخبار مربوطه