سخنان مسئول سویدنی درباره وضعیت گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ در سویدن

استنستروم: «برای ازسرگیری نشست مکانیزم سه‌جانبه بین تورکیه، سویدن و فنلاند برای عضویت درناتوتصمیم گرفته اندکه هفته آینده با تورکیه تماس برقرار کنند»

1939554
سخنان مسئول سویدنی درباره وضعیت گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ در سویدن

مذاکره کننده ارشد سویدن درگفت‌وگو با رادیوی دولتی سویدن، اظهار داشت که برای ازسرگیری نشست مکانیزم سه‌جانبه بین تورکیه، سویدن و فنلاند برای عضویت درناتوتصمیم گرفته اندکه هفته آینده با تورکیه تماس برقرار کنند.

اوسکار استنستروم، مذاکره کننده ارشد سویدن در عضویت ناتو درباره وضعیت گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی پ گ در سویدن  گفت: باندهای جنایتکار سازمان یافته درسویدن ازپ.ک.ک حمایت مالی میکنند.  برخلاف فنلاند، پ‌.ک‌.ک منابع مالی بیشتری در سویدن دارد.

استنستروم درگفت‌وگوبا رادیوی دولتی سویدن، اظهارداشت که برای ازسرگیری نشست مکانیزم سه‌جانبه بین تورکیه، سویدن وفنلاند جهت عضویت در ناتو قصد دارند هفته آینده با تورکیه تماس برقرار کنند.

اواظهارداشت: از آنجایی که درحال حاضرجلسه مفید وقابل اعتمادی وجود نخواهد داشت، دورهم جمع شدن وگفتگوواحتمالاً باعث دشوارترکردن روند کاروبی معنی خواهد بود. با این حال، تصمیم دارم در اوایل هفته آینده برای ادامه دیدارهای حضوری با طرف تورک تماس بگیرم.

استنستروم درباره به تعویق افتادن نشست‌های مکانیزم مشترک دائمی باسویدن وفنلاند گفت: اگرچه قانونی است، اما آتش زدن قرآنکریم درمقابل سفارت تورکیه دراستکهلم باعث توهین همه ادیان شد. این برای مذاکرات ناتواصلامثبت نیست، وضعیت غم انگیزی است وما نظرات خودرادرموردآن بیان کردیم.

اوهمچنین درباره وضعیت گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ درسویدن گفت: باندهای جنایتکار سازمان یافته درسویدن از پ.ک.ک حمایت مالی میکنند. برخلاف فنلاند، پ‌.ک‌.ک منابع مالی بیشتری درسویدن دارد.اخبار مربوطه