دیدار اردوغان با معاون اول نخست وزیر صربستان

دیدار اردوغان با معاون اول نخست وزیر صربستان در مجتمع ریاست جمهوری انجام گرفت

1938734
دیدار اردوغان با معاون اول نخست وزیر صربستان

دیدار اردوغان با معاون اول نخست وزیر صربستان در مجتمع ریاست جمهوری انجام گرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، ایویتسا داچیچ، معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه صربستان را به حضور پذیرفت.

این دیدار بدون حضور منسوبین مطبوعاتی و در متجمع ریاست جمهوری در انقره صورت گرفت .اخبار مربوطه