گفتکوی تیلفونی صدراغظم آلمان با روسای جمهور آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایتالیا

استفن هبستریت سخنگوی دولت آلمان اظهار داشت که رهبران در مورد وضعیت امنیتی اوکراین و حمایت از مبارزه اوکراین علیه تجاوز روسیه گفتگو کردند

1938163
گفتکوی تیلفونی صدراغظم آلمان با روسای جمهور آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایتالیا

اولاف شولز صدراعظم آلمان از طریق تیلفون با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ، امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه، ریشی سوناک نخست وزیرانگلستان وجورجیاملونی نخست وزیرایتالیا گفتگو کرد.

استفن هبستریت سخنگوی دولت آلمان اظهار داشت که رهبران در مورد وضعیت امنیتی اوکراین و حمایت از مبارزه اوکراین علیه تجاوز روسیه گفتگو کردند.

هبستریت همچنین تاکید کرد که رهبران توافق کردند که به حمایت نظامی از اوکراین در هماهنگی یورو-آتلانتیک ادامه دهند.

نیروهای روسیه در 24 فبروری به اوکراین حمله کردند.اخبار مربوطه