دیدار معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با شماری از سران طالبان

تاکید معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با شماری از نماینده گان دیگر موسسات بر لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان در افغانستان

1938207
دیدار معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد با شماری از سران طالبان


تاکید بر لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان در افغانستان

مارتین گریفیتس، معاون منشی عمومیسازمان ملل متحد طی یک سفر رسمی به کابل پایتخت افغانستان رفته، با شماری از سران طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

گریفیتس در جریان این سفر با ملا عبدالغنی برادر و عبدالسلام حنفی معاونان نخست‌وزیر و برخی سرپرستان وزارت‌خانه‌های کابینه دولت موقت طالبان به صورت جداگانه دیدار کرده است.

معاون منشی عمومیسازمان ملل متحد در این دیدار‌ها بر لغو ممنوعیت آموزش و کار زنان در جامعه تاکید کرده است.

امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل نیز در سفر اخیرش به افغانستان، به دولت موقت طالبان هشدار داده بود که باید ممنوعیت کار و آموزش دختران را لغو کند.اخبار مربوطه