بیانیه شورای امنیت ملی تورکیه

اقدامات تحریک آمیز و لفاظی‌ها و تلاش‌های تسلیحاتی یونان هیچ نفعی به جز افزایش تنش در منطقه نخواهد داشت

1938211
بیانیه شورای امنیت ملی تورکیه

اقدامات تحریک آمیز و لفاظی‌ها و تلاش‌های تسلیحاتی یونان هیچ نفعی به جز افزایش تنش در منطقه نخواهد داشت

نشست شورای امنیت ملی تورکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کشور در مجتمع بش‌تپه سویدن برگزار شد.

براساس بیانیه پایانی نشست شورای امنیت ملی تورکیه، در این نشست تاکید شد که اقدامات تحریک آمیز و لفاظی‌ها و تلاش‌های تسلیحاتی یونان هیچ نفعی به جز افزایش تنش در منطقه نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: به اقدامات تحریک آمیز یونان و هرگونه عملی که امنیت ملی و منافع تورکیه را مورد هدف قرار دهد، اجازه داده نخواهد شد.

کشورهای متقاضی پیوستن به ناتو باید مطابق قوانین وروح اتحادعمل کنند. سویدن وفنلاند ملزم به پایبندی به تعهدات تفاهم‌نامه مبارزه باگروه‌‌های تروریستی به خصوص پ.ک.ک/ک.ج.ک/  پ.ی.د/ی.پ.گ وفتوهستندوانجام اقدامات عملی ملموس درچارچوب تعهدات مندرج درتفاهم‌نامه ضروری می‌باشد.

تورکیه حملات منفوری که مظهر نژادپرستی ضد اسلامی بوده و ارزش‌های مقدس میلیاردها انسان را هدف قرار می‌دهد، به شدت محکوم می‌کند.

همچنین مشوقان و حامیان اقدامات تضعیف‌کننده ارزش‌هایی مانند آزادی دین، وجدان و اندیشه شریک جرم نفرت پراکنی به شمار می‌روند.اخبار مربوطه