مراسم "احترام به قرآن" در مقابل سفارت تورکیه در سویدن برگزار شد

مراسمی با عنوان "احترام به قرآن" در مقابل سفارت تورکیه در استکهلم، پایتخت سویدن برگزار شد

1937671
مراسم "احترام به قرآن" در مقابل سفارت تورکیه در سویدن برگزار شد

یونت جان تزل، سفیرتورکیه دراستکهلم طی سخنانی دراین مراسم آتش زدن قرآن دراستکهلم رامحکوم کرد

مراسمی با عنوان "احترام به قرآن" در مقابل سفارت تورکیه در استکهلم، پایتخت سویدن برگزار شد.

این مراسم که توسط سازمان‌های غیردولتی تورکیه در سویدن ترتیب داده شد، با خواندن قرآن آغاز شد.

سپس ترجمه ترکی و سویدنی آیاتی از قرآن، قرائت شد.

یونت جان تزل، سفیر تورکیه در استکهلم طی سخنانی در این مراسم آتش زدن قرآن در استکهلم را محکوم کرد.

تزل با ابراز قدردانی از شرکت کنندگان گفت: این اقدام همه را آزرده کرد. این شخص با سواستفاده از قوانین سویدن و بهره برداری از شکاف‌ها به ارزش‌های جهانی توهین کرد.

در پایان این برنامه ترجمه سویدنی قرآن کریم و گل میخک بین شرکت کنندگان توزیع شد.اخبار مربوطه