بازتاب‌های واکنش اردوغان به سویدن در مطبوعات خارجی

مطبوعات خارجی بیانات رئیس جمهورتورکیه را به تفصیل مورد ارزیابی قراردادند

1937673
بازتاب‌های واکنش اردوغان به سویدن در مطبوعات خارجی

مطبوعات خارجی بیانات رئیس جمهورتورکیه را به تفصیل مورد ارزیابی قراردادند

واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه به دولت سویدن که صحنه هتک‌حرمت راسموس پالودان رهبر حزب راست افراطی دانمارک به قرآن کریم گردید، در مطبوعات جهانی بازتاب گسترده‌ای به‌همراه آورد.

روزنامه سویدنی "آفتونبلادت" بیانات رئیس جمهور تورکیه را در صفحه اول خود منتشر کرده و به نقل از دکتر پل لوین مدیر انستیتوت مطالعات تورکیه وابسته به دانشگاه استکهلم نوشت: هتک حرمت به قرآن کریم کاسه صبر را لبریز کرد.

روزنامه سویدنی سونسکا داگبلادت نیزبااشاره به عدم حمایت ازسویدن درروند عضویت درناتو نوشت: فنلاند احتمالا به‌طورمستقل ازسویدن درناتوعضویت خواهد یافت.

خبرگزاری رویترزدرلندن نیزضمن اشاره به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد: تحولات اخیر موجب افزایش تنش درروابط تورکیه و سویدن شده است.

خبرگزاری بی بی سی انگلستان، کوئست فرانس فرانسه و الجزیره در قطر نیز به هشدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه به سویدن تاکید کردند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست آمریکا نیز واکنش اردوغان را به‌عنوان "عواقب صدور اجازه به هتک حرمت راسمون پالودان به قرآن کریم" مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس جمهورتورکیه به تعقیب سوزانده شدن قرآن کریم ازسوی پالودان درمقابل سفارت تورکیه در استکهلم به دولت سویدن واکنش نشان داده و چنین گفت: هیچ حمایتی ازما درزمینه عضویت درناتو دریافت نخواهید کرد. به‌وضوح آشکاراست عاملین چنین رسوایی درمقابل سفارت تورکیه درسویدن دیگر انتظارلطفی ازما در روند عضویت در ناتو نخواهند داشت.اخبار مربوطه