سردترین روز در 54 سال گذشته ای چین

موهه که به صفت سردترین منطقه چین است، به صفت قطب شمال اینکشور شناخته می‌شود

1937144
سردترین روز در 54 سال گذشته ای چین

موهه که به صفت سردترین منطقه چین است، به صفت قطب شمال اینکشور شناخته می‌شود

شهر موهه در منطقه هیلونگجیانگ چین شاهد سردترین روز در 54 سال گذشته با کاهش دمای هوا به 53 درجه سانتیگراد زیر صفر شد.

بر اساس گزارش بی بی سی، دمای هوا در موهه در ساعت 07:00 به وقت محلی 22 جنوری 53 درجه سانتیگراد زیر صفر بوده است.

از سال 1969، زمانی که دمای هوا در موهه به 52.3 درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده بود، این سردترین ریکارد ثبت شده در دمای موهه است.

در موهه که به صفت سردترین منطقه چین و به صفت قطب شمال این کشور شناخته می‌شود، فصل زمستان به طور کلی 8 ماه طول می‌کشد.

موهه که یکی از مراکز گردشگری زمستانی این کشور است، در طول سال پذیرای گردشگران می‌باشد.اخبار مربوطه