سخنان بورل در مورد ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین

کنفرانس مطبوعاتی بورل در پی اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا

1937130
سخنان بورل در مورد ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین

کنفرانس مطبوعاتی بورل در پی اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد.

بورل در این مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: آلمان در صورت خواست یک کشور عضو اتحادیه اروپایی ازارسال تانک‌های لئوپارد ساخت آلمان به اوکراین ممانعت نخواهد کرد.  

بورل ضمن اشاره به اینکه روسیه به حملات وحشیانه وسیستماتیک خودبه اوکراین ادامه میدهدگفت: نیروهای روس همچنان شهرهاوغیرنظامیان راموردحمله قرارداده وبه زیربناهای غیرنظامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اوکراین آسیب میرسانند. مابه حمایت ازاوکراین ادامه خواهیم داد. اوکراین باید دراین جنگ پیروز شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاری در مورد مباحثات وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص ارسال تانک‌های سنگین به اوکراین گفت: امروز یک سلسله نکته‌نظرات مطرح گردید. موضوع ارسال تانک‌های سنگین به اوکراین مهم است ولی میخواهم به لزوم دقت به مقدار تعهداتی که هدف ازآن افزایش حمایت نظامی ازاوکراین است، تاکید کنم.  

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاتاکیدکرد: چنین به نظرمیرسدآلمان به آندسته ازکشور های عضواتحادیه اروپاکه صاحب تانک‌های لئوپاردبوده ودرصددارسال آن‌ها به اوکراین هستند، مانعی ایجادنخواهد کرد .

بورل با عطف به سخنان آنالنا بائربوک وزیر امور خارجه آلمان مبنی بر اینکه در صورت تمایل پولند به ارسال این تانک‌ها به اوکراین با آن مخالفت نخواهند کرد گفت: یعنی آلمان مانع ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین نیست.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به ادامه تدارکات مربوط به برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا و اکراین در ماه آینده اعلام کرد: این اولین اجلاس بین اتحادیه اروپا  و اوکراین از بدو جنگ تاکنون خواهد بود و اوکراین به‌عنوان کشور نامزد در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

جوزپ بورل ضمن اشاره به اینکه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس امروز پیرامون واگذاری کمک مالی علاوه 500 میلیون یورویی و هفتمین بسته کمک نظامی به اوکراین به توافق رسیدند تاکید کرد: علاوه بر این در چهارچوب برنامه آموزش نظامی 15 هزار سرباز اوکراینی که از سوی اتحادیه اروپا سازماندهی می‌شود، واگذاری کمک مالی 45 میلیون یورویی علاوه به این‌کشور نیز در دستورکار است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: بدین‌ترتیب میزان کمک‌های نظامی، انسانی و مالی اتحادیه اروپا به اوکراین به 49 میلیارد یورو رسیده است. اخبار مربوطه