پیشروی نیروهای روسیه در منطقه زاپوریژیا اوکراین

نیروهای روسیه درحال پیشروی به سمت دوقصبه درمنطقه زاپوریژیای اوکراین که درگیریها درآنجا توقف یافته بود، است

1936568
پیشروی نیروهای روسیه در منطقه زاپوریژیا اوکراین

نیروهای روسیه درحال پیشروی به سمت دوقصبه درمنطقه زاپوریژیای اوکراین که درگیریها درآنجا توقف یافته بود، است

براسا حبرهای رسیده دردو قصبه در منطقه زاپوریژیای اوکراین که درگیری‌ها در آنجا توقف یافته بود، نیروهای روسیه در حال پیشروی است.

ولادیمیر روگوف یکی ازمقامات روسی درگفتگوبا گزارشگرخبرگزاری ریانووستی کشورش اعلام کرد، نیروهای روسی در جهت اوریخیف واقع در 50 کیلومتری جنوب شهر زاپوریژیا پایتخت منطقوی تحت کنترل اوکراین، وهولیاپوله در شرق در حال پیشروی اند.

روگوف ضمن اشاره براینکه، جبهه به ویژه دردو جهت اوریخیف وهولیاپوله پرتحرک است، اظهار داشت که در مناطق مذکور درگیری‌های شدیدی رخ می‌دهد.

درحالی که مسکومنطقه وسیعی را در قسمت جنوبی منطقه تحت کنترل گرفته است، هنوزشهر اصلی زاپوریژیا و بخش شمالی آن به دست نیروهای روسی نیفتاده است.

نیروهای روسیه درتاریخ 24 فبروری به اوکراین حمله را آغاز کرده بودند.اخبار مربوطه