ناتواعلام داشت: روسیه درفصل بهار در صدد ترتیب حملات جدید در اوکراین است

امیرالبحرراب بائررئیس کمیته نظامی ناتوسخنانی درزمینه ترتیب حملات جدیدروسیه دراوکراین بیان داشت

1935699
ناتواعلام داشت: روسیه درفصل بهار در صدد ترتیب حملات جدید در اوکراین است

امیرالبحرراب بائررئیس کمیته نظامی ناتوسخنانی درزمینه ترتیب حملات جدیدروسیه دراوکراین بیان داشت

دریاسالارراب بائررئیس کمیته نظامی ناتواعلام کرد: روسیه به احتمال قوی درماه‌های بهارحملات جدیدی علیه اوکراین شروع خواهد کرد.

راب بائرکه یک مقام بلندپایه نظامی درناتوست، درپی اجلاس روسای قوای عمومی نیروهای مسلح ناتو که سترجنرال یاشارگولررئیس قوای عمومی اردوی به نمایندگی از سوی تورکیه در آن شرکت کرد، بعد از ختم این اجلاس کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد.

بائر در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال ترتیب حملات جدید از سوی روسیه گفت: اهداف استراتژیک روسیه تغییر نیافته و به همین علت در انتظار حملات جدید روسیه در اوکراین هستیم.

دریاسالار راب بائر رئیس کمیته نظامی ناتو در ادامه تاکید کرد: البته این یک تخمین قطعی نیست ولی با توجه به احتمالات موجود و عدم تغییر اهداف استراتژیک روسیه به احتمال قوی در فصل بهار حملات جدیدی ترتیب خواهند داد.

راب بائر ضمن اشاره به اینکه اوکراین نیز با ما در این مورد هم عقیده است گفت: مردم اوکراین باید در قبال این احتمال آمادگی داشته باشند.

گفتنی است: سربازان روسیه 24 فبروری حملاتی علیه اوکراین شروع کردند.



اخبار مربوطه