انتقاد سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه از اظهارات جان بولتن

سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مورد «لزوم مداخله» ناتو در انتخابات ریاست جمهوری تورکیه واکنش نشان داد

1935688
انتقاد سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه از اظهارات جان بولتن

سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مورد «لزوم مداخله» ناتو در انتخابات ریاست جمهوری تورکیه واکنش نشان داد.

ابراهیم قلین، سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه در پیام توئیتری در واکنش به اظهارات اخیر جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مورد «مداخله» در انتخابات ریاست جمهوری تورکیه گفت: تلاش برای ایجاد قیمومیت برای اراده دموکراتیک یک ملت بیهوده است.

اوهمچنین تصریح کرد: روزهایی که به به صفت حاکم اعلی مستعمره‌ها نقش ایفا می‌کردید در گذشته مانده است.

جان بولتون قبلا به حمایتش از کودتاهای نظامی درسراسرجهان اقرارکرده بود، دراظهاراتی ناتورابه مداخله درانتخابات ریاست جمهوری تورکیه که قراراست 14می امسال برگزارشود، دعوت کرده بود.اخبار مربوطه