مسئولیت قوماندانی نیروی بحری ناتو به تورکیه واگذار شد

تورکیه مسئولیت قوماندانی نیروی بحری ناتو را برعهده گرفت

1935674
مسئولیت قوماندانی نیروی بحری ناتو به تورکیه واگذار شد

تورکیه مسئولیت قوماندانی نیروی بحری ناتو را برعهده گرفت

قوماندانی نیروی بحری ناتو برای یک سال از انگلستان به تورکیه واگذار و از سوی قوماندانی نیروی بحری کشور اجرا خواهد شد.

مراسم تحویل این مسئولیت در قوماندانی پایگاه بحری "آق ساز" تورکیه در کشتی «TCG» درولایت موغلا برگزار شد.

امیرالبحرحسین تیغلی قوماندان نیروی بحری تورکیه آمادگی فوق العاده ای «تورمافور» تورکیه  که در برنامه تشریح این ماموریت در آب‌های ولایت موغلا برگزار شد، گفت: تورکیه یکجا با آمریکا یکی از 5 کشوری است که دارای قابلیت اجرای این مامویت را دارد.

او با بیان این‌که «تورمافور» از این لحاظ دارای ظرفیت بالایی است، گفت: تورکیه با این ماموریت مشارکت مهمی در ناتو خواهد داشت. در اختیار گذاشتن چنین قوماندانی به ناتو، نشانگر میزان اهمیتی است که تورکیه به این سازمان می‌دهد.

گفتنی است ایتالیا سال آینده اجرای این ماموریت را برعهده خواهد داشت.اخبار مربوطه