وزرای دفاع تورکیه و انگلستان در لندن دیدار و مذاکره کردند

در این دیدار روابط دو جانبه و موضوعات مهم روز جهانی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت

1933816
وزرای دفاع تورکیه و انگلستان در لندن دیدار و مذاکره کردند

در این دیدار روابط دو جانبه و موضوعات مهم روز جهانی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه که در چارچوب یک سفر رسمی به لندن سفر کرده است با بن والاس وزیر دفاع انگلستان دیدار کرد.

آقار در بدو ورود به وزارت دفاع انگلستان توسط والاس مورد استقبال رسمی قرار گفت.

در این دیدار در خصوص همکاری‌های دوجانبه، دفاعی و امنیتی منطقوی و همکاری در زمینه صنایع دفاعی تبادل نظر شد.اخبار مربوطه