وزیر دفاع تورکیه با وزیر دفاع اوکراین گفتگوی تیلفونی کرد

تقریبا 17میلیون تن حبوبات وغله جات  به طورایمن ازبنادراوکراین به کشورهای نیازمندانتقال یافت

1931724
وزیر دفاع تورکیه با وزیر دفاع اوکراین گفتگوی تیلفونی کرد

تقریبا 17میلیون تن حبوبات وغله جات  به طورایمن ازبنادراوکراین به کشورهای نیازمندانتقال یافت

خلوصی آقار، وزیردفاع تورکیه باالکسی رزنیکوف، وزیردفاع اوکراین ازطریق تیلفون گفت‌وگوکرد.

به گزارش وزارت دفاع تورکیه، آکاردراین تماس تیلفونی براهمیت آتش‌بس فوری به منظورجلوگیری از تلفات بیشتر و برقراری مجدد صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

اوهمچنین تصریح کرد که انقره به ویژه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه به سهم خود در تامین صلح درمنطقه و کمک‌های بشردوستانه درهمه سطوح ادامه خواهد داد.

آقار با اشاره به اینکه با اقدامات مرکز هماهنگی مشترک که در چارچوب سند ابتکار حبوبات وغله جات  بحیره ای سیاه ایجاد شده است، تقریبا 17 میلیون تن حبوبات و غله جات  با امنیت کامل از بنادر اوکراین به کشورهای نیازمند انتقال داده شده است، خاطرنشان کرد: مهم است که این ابتکار بدون وقفه ادامه یابد.اخبار مربوطه