ناکامی مجدد مجلس نمایندگان آمریکا در انتخاب رئیس جدید

دور ششم انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بدون نتیجه به پایان رسید.

1928446
ناکامی مجدد مجلس نمایندگان آمریکا در انتخاب رئیس جدید

دور ششم انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بدون نتیجه به پایان رسید.

ششمین دور رای‌گیری برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بدون نتیجه به پایان رسید.

مجلس نمایندگان که بار دیگر در ساعت 20 به وقت واشنگتن تشکیل جلسه داده و تصمیم گرفت دور هفتم رای‌گیری را به فردا موکول کند.

اختلاف بین نمایندگان جمهوری خواهان ادامه دارد.

طبق قوانین، کنگره آمریکا، قوه مقننه، تا زمانی که رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نشود، نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان با یکی از بزرگترین بحران‌های صد سال اخیر مواجه هستند.

برای اولین بار در 100 سال گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به دلیل عدم کسب حد نصاب آرا انتخاب نشد.اخبار مربوطه