انتخاب اعضای جدید غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد

کشورهای اکوادور، جاپان، مالتا، موزامبیق و سویس به صفت اعضای جدید غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع به کار کردند

1927853
انتخاب اعضای جدید غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد

کشورهای اکوادور، جاپان، مالتا، موزامبیق و سویس به صفت اعضای جدید غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شروع به کار کردند

این کشورها به صفت اعضای موقت شورای امنیت متشکل از 15 عضو در دوره 2023-2024 فعالیت خواهند کرد.

اکوادور، جاپان، مالتا، موزامبیق و سویس در شورای امنیت سازمان ملل متحد، جایگزین کشورهای هند، ایرلند، کنیا، مکسیکاو ناروی خواهند شد که دوران عضویت آنها در 31 دسامبر به پایان رسید.

موزامبیق و سویس برای اولین بار به عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمدند، در حالی که مالت 2 ، اکوادور 4 و جاپان 12 بار در دوره‌های قبلی این پست را داشتند.

آلبانی، برازیل، گابن، غنا و امارات متحده عربی نیز اعضای موقت این شورا هستند.

این شورا در مجموع شامل 15 کشور عضو می‌باشد که متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، انگلستان و فرانسه است که دارای حق وتو هستند.

10 عضو باقی مانده درمجمع عمومی سازمان ملل ازبین5گروه جغرافیایی سازمان ملل انتخاب می شوند.اخبار مربوطه