امضای قرارداد همکاری در خصوص انتقال گاز طبیعی بین تورکیه و بلغارستان

هریستوف: به لطف این توافق، این فرصت را داریم که ازهمه تولیدکنندگان درجهان گاز طبیعی بخریم

1927760
امضای قرارداد همکاری در خصوص انتقال گاز طبیعی بین تورکیه و بلغارستان

هریستوف: به لطف این توافق، این فرصت را داریم که ازهمه تولیدکنندگان درجهان گاز طبیعی بخریم

یک قراردادهمکاری درخصوص انتقال سالانه 1.5 میلیاردمترمکعب گاز طبیعی بین تورکیه و بلغارستان به امضا رسید.

فاتح دونمزوزیر انرژی و منابع طبیعی در چارچوب سفر خود به بلغارستان در دفتر شورای وزیران این کشور مورد استقبال روزن هریستوف همتای بلغاری خود قرار گرفت.

در این مراسم که به سرپرستی دونمزوهریستوف برگزار شد، قرارداد همکاری در زمینه گاز طبیعی بین دو کشور به امضا رسید.

دونمزدربیانیه خود پس ازمراسم امضا با تاکید براینکه معتقد است یادداشت تفاهم امضا شده باعث توسعه بیش از پیش همکاری‌ها و روابط دو کشوردرزمینه گازطبیعی خواهد شد، گفت: این یادداشت تفاهم همچنین گام مهمی در افزایش امنیت گاز طبیعی در جغرافیای بالکان خواهد بود. مدت این قرارداد 13 سال بوده و انتقال گاز تا 1.5 میلیارد متر مکعب در سال انجام خواهد شد. همچنین کمک بزرگی به امنیت عرضه گاز طبیعی اروپا به ویژه بلغارستان خواهد بود.

هریستوف وزیر انرژی بلغارستان نیز توافقنامه امضا شده را "سندی تاریخی" توصیف کرده و گفت: به لطف این توافق، این فرصت را داریم که از همه تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان گاز طبیعی بخریم. همچنین می‌توانیم از میزان گازی که به تورکیه می‌رسد، بهره‌مند شویم.اخبار مربوطه